Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD514
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z:
1) stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wyłącznie w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, co nie sprzyja stabilności warunków prowadzenia działalności rolniczej;
2) niejednolitych zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) i zalesieniowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013);
3) trudności w funkcjonowaniu krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w niektórych specyficznych sytuacjach, tj. w odniesieniu do małżonków i współposiadaczy gospodarstw rolnych uczestniczących w mechanizmach niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym również uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
4) istnienia w niektórych przepisach odwołań do działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007–2013, którego realizacja zakończy się z dniem 14 marca 2019 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
1) uproszczenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich przez odejście od warunku uzależniającego stosowanie zaliczek od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników;
2) ujednolicenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014–2020 i płatności zalesieniowych PROW 2007–2013;
3) uproszczenie zasad funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych wobec uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
4) dostosowanie niektórych przepisów odwołujących się do działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007–2013 w związku z zakończeniem jego realizacji z dniem 14 marca 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.07.2019
do góry