Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC26
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie będzie służyło stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej ustanawiającego pomoc z budżetu Unii Europejskiej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszanie produkcji mleka. Przyjęcie ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej planowane jest na dzień 25 sierpnia br. Zgodnie z projektem rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (w wersji z dnia 16 sierpnia 2016 r.) w dniu 23 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla pierwszego okresu redukcji dostaw mleka tj. okresu październik – grudzień 2016 r. W celu umożliwienia producentom mleka w Polsce ubiegania się o przedmiotową pomoc, konieczne jest wydanie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401), w którym zostaną zawarte przepisy wskazujące sposób realizacji przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) mechanizmu wypłaty pomocy za zmniejszenie produkcji mleka.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze fakt, że w projektowanym rozporządzeniu delegowanym  Komisji Europejskiej  określone są szczegółowe warunki i zasady przyznawania pomocy, w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się zwarcie przepisów o charakterze proceduralnym, tj. wskazanie ARR i jej organów – Prezesa ARR i Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR do realizacji określonych w ww. rozporządzeniu Komisji Europejskiej zadań  mających na celu rozdysponowanie pomocy finansowej ustanowionej przez Komisję Europejską.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2016
do góry