Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID261
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Został zaktualizowany okres realizacji Programu z wydłużeniem o rok do 2020 r. oraz zaktualizowano finansowanie ze środków budżetu części 46 – Zdrowie w 2017 r. na poziomie 14 878 tys. zł w oparciu o nakłady poniesione i w 2019 r. zmniejszając o 9 199 tys. zł, tj. do kwoty 12 040 tys. zł, w związku z osiągnięciem zaawansowaniem prac. Realizacja w roku 2019 zgodnie z bieżącą aktualizacją Programu pozwoli na jego ukończenie na poziomie 95%. Pozostałe do zakończenia 5% z całego Programu o wartości 9 201 tys. zł przewiduje się zrealizować w 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, w zakresie przedłużenia Programu do końca 2020 r., zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie oraz aktualizacji zapisów w załączniku do uchwały Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry