Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD90
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących pracowników wojska uczestniczących w misjach pokojowych w zakresie zmiany czasu pracy na zadaniowy czas pracy – w celu zapewnienia właściwej realizacji celów tych misji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakłada się wprowadzenie odmiennych od Kodeksu pracy norm czasu pracy – przy zapewnieniu pracownikom odpowiednich wymiarów wypoczynku, za wyjątkiem sytuacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostki wojskowej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego lub wykonywaniem zadań wynikających z celu skierowania jednostki wojskowej. Brak będzie zatem możliwości „odbierania” godzin wolnych za czas wypracowany w nadgodzinach (nie będzie w ogóle naliczania nadgodzin w formie wskazanej obecnie w Kodeksie pracy), jak również nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Proponowane rozwiązania zastąpią merytoryczne regulacje działu VI Kodeksu pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 4 lutego 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.02.2014
do góry