Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD86
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podwyższenie obowiązującej kwoty wartości zamówień i konkursów od której uzależniony jest obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych (14 tys. euro) ustanowionej w 2007 r. przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która od tego czasu nie była zmieniana, stanowi odzwierciedlenie decyzji Rady Ministrów podjętej na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2013 r. oraz uwzględnienie postulatów zamawiających.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest podwyższenie kwoty wartości zamówień i konkursów od której uzależniony jest obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych. Przedmiotowy próg zostanie podwyższony dla wszystkich rodzajów zamówień, niezależnie od ich przedmiotu, a także niezależnie do źródła finansowania, tj. niezależnie do tego, czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UZP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 9 lipca 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.07.2013
do góry