Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD207
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością  

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt przedmiotowego rozporządzenia wykonuje upoważnienie zawarte w art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) Konieczność wydania nowego rozporządzenia ws. rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością wynika z  nowelizacji ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Nowelizacja wprowadziła nowe zasady określania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, uprościła regulacje dotyczące naliczania opłat oraz zmieniła wytyczne do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt określa wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów służb radiokomunikacyjnych, tj.:
- dla służb satelitarnych oraz służby radiolokalizacyjnej;
- dla służby lotniczej oraz służby morskiej i żeglugi śródlądowej;
- dla służby radiodyfuzji naziemnej;
- dla służby stałej;
- dla służby ruchomej lądowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 2 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry