Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID257
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z niższym poziomem zaawansowania realizacji zadań objętych inwestycją w 2019 r. niezbędne jest zaktualizowanie finansowania ze środków budżetu części 46 – Zdrowie w latach 2019 i 2020, w oparciu o możliwości przerobowe wykonawcy. Na 2019 r. zmniejszono środki o 36 980 tys. zł, natomiast o tę kwotę zwiększono zaplanowane wydatki na 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, w zakresie zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2019 i 2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry