Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD85
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie do wymogów konstytucyjnych oraz aktualnego stanu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada zmianę przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego, zniesienie obowiązku przechowywania przez przedsiębiorcę numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zamieszczone są ogłoszenia dotyczące tego przedsiębiorcy oraz zmianę dwóch przepisów z uwagi na potrzebę dostosowania ich brzmienia do aktualnej treści ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.05.2013
do góry