Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD84
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do zastrzeżeń zgłoszonych przez Radę Legislacyjną dotyczących pozyskiwania danych osobowych przez statystykę publiczną, oraz zachowania warunków ingerowania w prawo do prywatności jednostek, jak również realizację wniosku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii zdjęcia obowiązku procedowania rozporządzenia formularzowego z Prezesa Rady Ministrów. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowe rozwiązania dotyczyć będą:
- organizacji badań statystycznych,
- sposobu nakładania oraz  realizacji obowiązków statystycznych,
- dostępu do danych, w tym do danych pochodzących ze źródeł administracyjnych,
- udostępniania informacji statystycznych.  

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes GUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.11.2014
do góry