Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZC32
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie ustawy do dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Art. 211 ust. 1 ustawy powinien być uzupełniony o regulację (bądź odpowiednio zmieniony), zgodnie z którą umowa z organizacją zbiorowego zarządzania o reemisję nie będzie konieczna, jeżeli prawo do reemisji danego utworu przysługuje organizacji radiowej lub telewizyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Żuchowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 4 lipca 2013 r. na odstąpienie od procedowania założeń do projektu ustawy - projekt zostanie zrealizowany bezpośrednio poprzez projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (poz. UC94 w Wykazie).

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.07.2013
do góry