Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD438
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz liczby jej posiedzeń w roku kalendarzowym
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność przygotowania przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu, iż ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) przewiduje powołanie przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem Urzędu” Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych, zwanej dalej „Radą” która jest  organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.
Niniejsze rozporządzenie realizuje upoważnienie do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu (art. 49 ust. 3 ustawy). Projekt rozporządzenia określa także liczbę posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego, za które przysługuje członkom rady wynagrodzenie. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wobec zaangażowania się członków Rady w jej prace, proponuje się przyznanie wynagrodzenia za udział w pracach Rady, co zapewni realną pomoc Prezesowi Urzędu w wypełnianiu zadań określonych w ustawie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r.- ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.02.2019
Rejestr zmian