Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD428
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba dokonania nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599, z późn. zm.), wynika z konieczności dostosowania narodowego cyklu i okresu planistycznego do potrzeb długookresowych inwestycji i realizowania planu modernizacji Sił Zbrojnych RP. Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego oraz konieczności utrzymywania w gotowości punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia jest wydłużenie okresu planistycznego stosowanego przy programowaniu obronnym, planowaniu obronnym oraz pozamilitarnych przygotowaniach obronnych. Zmiany odnoszą się też do zmiany w zakresie stosowanej terminologii w odniesieniu do Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza też konieczność uwzględnienia w ramach programowania obronnego utrzymywania w gotowości na potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Łapiński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.07.2019
Rejestr zmian