Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD205
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 28 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. poz. 39), zakazujące stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Obecnie Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych został dwukrotnie zmieniony, a jego kolejne dwie zmiany znajdują się na etapie przygotowania. Ze względu na konieczność uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w Polsce, a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej, wykaz tych odmian powinien zostać zaktualizowany przed rozpoczęciem okresu siewów, to jest najpóźniej na początku kwietnia 2013 r.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu uaktualnienie wykazu odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, której materiał siewny odmian został zakazany do stosowania w Polsce od dnia 28 stycznia 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 8 maja 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.05.2013
do góry