Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA30
Tytuł

Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność unormowania otoczenia prawno-podatkowego związanego z eksploatacją węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Polski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie nowego specjalnego podatku węglowodorowego typu dochodowego opartego na przepływie gotówki.
2. Zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie objęcia podatkiem wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej.
3. Zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla wykonanych otworów wiertniczych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 11 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2014
do góry