Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUA29
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyspieszenie czynności procesowych wykonywanych na rozprawach oraz redukcja kosztów tego postępowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie tzw. protokołu elektronicznego z rozprawy w sprawach o wykroczenia (protokołu utrwalającego przebieg rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk).
2. W sytuacjach, w których na rozprawie sporządzany jest tzw. protokół elektroniczny, umożliwienie sędziemu przedstawienia uzasadnienia wyroku, bezpośrednio po jego ogłoszeniu, wyłącznie w formie ustnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 21 maja 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.01.2014
do góry