Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD204
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu jest podyktowane koniecznością dostosowania obowiązujących przepisów do przepisów z zakresu nasiennictwa. Od dnia wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia dokonano zmian w przepisach krajowych i przepisach Unii Europejskiej dotyczących nasiennictwa, które dotyczyły między innymi aktualizacji nazw gatunków oraz systematyki roślin, zgodnie z przepisami międzynarodowymi i rozwojem nauki.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie do listy gatunków objętych dopłatami 1 ha gruntów ornych obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym dodano w grupie roślin strączkowych (bobowatych) soję i pszenicę twardą. Uwzględnienie soi w ma na celu poszerzenie listy gatunków, których uprawa może przyczynić się do zwiększenia zaopatrzenia przemysłu paszowego w białko roślinne pochodzące z krajowych źródeł. Soja jest jedną z najważniejszych roślin wykorzystywanych do produkcji pasz dla zwierząt. Odmiany soi, które będą dostępne na polskim rynku nasion nie będą odmianami genetycznie zmodyfikowanymi. Staną się alternatywnym surowcem dostępnym na rynku dla polskich producentów pasz oraz producentów zwierząt gospodarskich. Dodanie do listy gatunków pszenicy twardej spowodowane jest natomiast wpisaniem do krajowego rejestru odmian pszenicy twardej wyhodowanych przez polskich hodowców. Mąka uzyskiwana z pszenicy twardej służy do uzyskiwania lepszej jakości produktów spożywczych, głównie makaronów. Zmiany te pozytywnie wpłyną na zainteresowanie uprawą tego cennego gatunku.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrystyna Gurbiel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 maja 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.05.2013
do góry