Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD203
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja wynika z potrzeby uwzględnienia w treści obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134, z późn. zm.) nowych rodzajów stanowisk pomocniczych, na których mogliby być zatrudniani pracownicy w Agencji Wywiadu, zaszeregowań tych stanowisk oraz wymaganych kwalifikacji tych pracowników
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja będzie polegać na dodaniu w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r., w tabeli XII - części XII „Agencja Wywiadu”. W dodawanej części zostaną określone nowe rodzaje stanowisk pomocniczych, na których będą mogli być zatrudniani pracownicy w Agencji Wywiadu. Projektowany akt normatywny określi kategorie zaszeregowań nowowowprowadzanych stanowisk oraz wymagane kwalifikacje. Ze zmianą w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia Rady Ministrów będzie wiązała się konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia polegającej na nadaniu nowego brzmienia tytułowi tabeli C. Konieczne będzie bowiem przyporządkowanie jednej z tabel zawartych w załączniku nr 1 do
ww. rozporządzenia Rady Ministrów do pracowników zatrudnianych w Agencji Wywiadu na nowowprowadzanych stanowiskach pomocniczych, tj. wskazanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli XII w części XII.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuSzef Agencji Wywiadu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektugen. bryg. Maciej Hunia Szef Agencji Wywiadu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 lipca 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.07.2013
do góry