Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD79
Tytuł

Projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie zmian systemowych w sferze kształtowania cen, modyfikacja obowiązków informacyjnych dotyczących cen oraz eliminacja zbędnych regulacji z porządku prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych i do możliwości techniczno-organizacyjnych przedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony uzasadnionych interesów ekonomicznych konsumentów, zgodnie z dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez wskazywanie cen produktów oferowanych konsumentom.
Ponadto przewiduje się wprowadzenie w ustawie o cenach zmian o charakterze redakcyjno-porządkowym oraz polegających na przesunięciu niektórych przepisów z tej ustawy do innej ustawy (właściwej ze względu na przedmiot regulacji).
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 10 grudnia 2013 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry