Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID93
Tytuł

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Komisji wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dostarczenie informacji dla stron pracowników i przedsiębiorców niezbędnej do wypracowania przez te strony propozycji w sprawie wzrostu m.in. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej oraz u przedsiębiorców, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Finansów - zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 14 czerwca 2013 r. Pozycja ID93 zostałą zawarta w rozdziale I Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (poz. ID97 w Wykazie).  Pozycja ID93 zoPow

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.06.2013
do góry