Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID92
Tytuł

Program konwergencji. Aktualizacja 2013

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program konwergencji i jego coroczne aktualizacje są przygotowane zgodnie z Paktem Stabilności i Wzrostu przez kraje członkowskie UE i przedkładane do opinii Rady Ecofin. Program jest instrumentem wielostronnego nadzoru budżetowego i koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich UE.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program będzie zawierać 3-letnią prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych oraz zaprezentuje główne kierunki polityki gospodarczej rządu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 30 kwietnia 2013 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.05.2013
do góry