Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD202
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia ws. Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości wynika z nowelizacji ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Nowelizacja zmieniła wytyczne do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Tablica określa sposób wykorzystania częstotliwości przez użytkowników cywilnych i rządowych, podając informację o charakterze wykorzystania służby radiokomunikacyjnej przez użytkownika – użytkowanie na zasadzie wyłączności bądź współużytkowanie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Olszewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 27 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.12.2013
do góry