Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD77
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Określenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013 – 2022.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi poprzez przekształcenie Sztabu Generalnego WP w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru oraz rozdzielenie funkcji dowodzenia ogólnego wojskami i dowodzenia operacyjnego. Ma to na celu uproszczenie struktur dowodzenia i osiągniecie pełnej „połączoności” poprzez zintegrowanie obecnych organów dowodzenia w dwa dowództwa: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ odpowiedzialne za ogólne dowodzenie w czasie pokoju oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, sytuacji kryzysowych i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w misjach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. dyw. Mirosław Różański Dyrektor Dep. Strategii i Planowania Obronnego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 12 marca 2013 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.03.2013
do góry