Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD191
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji ustawy – Prawo prasowe wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05) wydanego w dniu 5 lipca 2011 r.
W toku postępowania ETPCz badał zgodność przepisów dotyczących autoryzacji, a w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej za publikację wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, którego celem jest ochrona wolności wyrażania opinii. Trybunał uznał, że przepisy ustawy – Prawo prasowe dają osobom, z którymi przeprowadzono wywiad „nieograniczone prawo zapobiegania opublikowania przez dziennikarza wywiadu uznanego za kłopotliwy lub niepochlebny, niezależnie od tego, jak jest prawdziwy lub dokładny”. Trybunał zaznaczył przy tym, że polskie przepisy „mogą sprawić, iż dziennikarze będą unikać stawiania wnikliwych pytań z obawy, że ich rozmówca może później zablokować publikację całego wywiadu odmawiając autoryzacji lub wybierać rozmówców uznanych za współpracujących, ze szkodą dla jakości debaty publicznej”. ETPCz uznał także sankcję karną za opublikowanie wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji za nadmierną i nieproporcjonalną.
Wyrok ETPCz oznacza, że polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji w aktualnym kształcie są niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W tej sytuacji konieczne jest dokonanie zmiany brzmienia przepisów i dostosowanie jej do Konwencji w zakresie wskazanym w uzasadnieniu powołanego wyroku.
Ustawa zawiera także siatkę pojęciową aktualną w systemie społeczno-politycznym obowiązującym w Polsce przed 1989 r., np. odwołania do prawa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, instytucji rad narodowych czy Rady Prasowej. Dekomunizacja przepisów ustawy podstawowej dla wolności prasy w Polsce po ponad 27 latach od zakończenia komunizmu jest więc niezbędna.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza szczegółową regulację dotyczącą autoryzacji i poświęca tej instytucji nowy art. 14a. W proponowanym ust. 1 utrzymuje się dotychczasową zasadę, zgodnie z którą dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Jednocześnie doprecyzowuje się przepisy dotyczące trybu udzielenia autoryzacji oraz wprowadza się odpowiedzialność wykroczeniową za uniemożliwienie dokonania autoryzacji, w miejsce odpowiedzialności karnej.
Projektowana ustawa usuwa odwołania do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz instytucji istniejących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uchyla się także przepisy ograniczające wolność wypowiedzi dziennikarzy w postaci art. 10 ust 2 - 3.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.06.2017
do góry