Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZA30
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt odnosi się do administracyjnych barier rozwoju gospodarczego. Propozycje wynikają z potrzeb: poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw; wsparcia inwestycji; redukcji kosztownych obowiązków informacyjnych; wzmocnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz konieczności doskonalenia obowiązującego prawa. Powyższe zjawiska przyczynią się do poprawy instytucjonalnego otoczenia biznesu w Polsce. W okresie spowolnienia gospodarczego brak odpowiednich działań może prowadzić do negatywnych skutków dla krajowej gospodarki oraz przełożyć się negatywnie na konkurencyjność Polski.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązaniem przedstawionych problemów jest uproszczenie przepisów i usprawnienie działania administracji. Projekt skupia się na redukcji lub zmianie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości i stwarzających nieuzasadnione obciążenia. Ułatwi to przedsiębiorcom wykonywanie działalności (z uwagi na bardziej przejrzyste regulacje prawne) oraz przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej. Oczekiwane efekty pozwolą przedsiębiorcom na większą efektywność działalności gospodarczej co przełoży się na utrzymanie lub zwiększenie bazy podatkowej oraz utrzymanie zagrożonych miejsc pracy. Projekt realizuje określoną w art. 20
Konstytucji Rzeczypospolitej zasadę solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowiącą podstawę ustroju gospodarczego Polski.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 23 kwietnia 2013 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.04.2013
do góry