Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD511
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dokonania zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z utworzenia nowego stanowiska pracy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektora generalnego, do którego zadań będzie należało podejmowanie na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej rozstrzygnięć w jego imieniu w określonych przez niego sprawach dotyczących organizacji urzędu. w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności jego funkcjonowania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia zakłada określenie zasad wynagradzania dyrektora generalnego w Prokuratorii Generalnej, co umożliwi bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej oraz przez Prokuratorię Generalną.
Powyższy problem można rozwiązać jedynie przez działanie legislacyjne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry