Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD496
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) umożliwiają ubieganie się o pomoc w przypadku gdy tytoń lub świnie zostały sprzedane podmiotowi wobec którego wszczęto postepowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie ubiegania się o pomoc również w przypadku gdy tytoń lub świnie zostały sprzedane podmiotom będącym w likwidacji, gdyż producenci świń lub tytoniu, oraz grup producentów suszu tytoniowego, nie mogą ponosić odpowiedzialności finansowej za utratę płynności finansowej przez podmioty będące w likwidacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie zakresu pomocy, o której mowa w § 13u rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu stworzenia podstawy prawnej udzielania pomocy producentom tytoniu lub świń, oraz grupom producentów suszu tytoniowego, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane w latach 2014–2017 tytoń lub świnie w związku z likwidacją podmiotów nabywających tytoń lub świnie. Ponadto proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania pomocy dla producentów tytoniu lub hodowców świń, oraz grup producentów suszu tytoniowego, którzy w związku z upadłością, restrukturyzacją lub likwidacją podmiotów nabywających tytoń lub świnie w latach 2014–2017 nie otrzymali zapłaty za zbyty tytoń lub świnie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
do góry