Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD50
Tytuł

Projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności za naruszanie niektórych przepisów ruchu drogowego oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
 

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zwiększenie skuteczności działania Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Odciążenie sądów. Umożliwienie nakładania kar za „naruszenia fotoradarowe” także na cudzoziemców. Uproszczenie procedur w tym zakresie, ograniczenie biurokratyzacji i konieczności dodatkowego zatrudniania urzędników do obsługi procesu w sprawach o ujawnione automatycznie naruszenia przepisów ruchu drogowego. Redukcja administracji została wymieniona jako jeden z priorytetów Rządu w expose Prezesa Rady Ministrów w listopadzie 2011 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada, że za naruszenia niektórych przepisów ruchu drogowego (te popełniane najczęściej – prędkość i czerwone światło), w przypadku niewskazania sprawcy (kierującego), odpowiadał będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego posiadacz (właściciel) pojazdu - w trybie pieniężnej kary administracyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR we współpracy GITD
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.06.2015
do góry