Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD484
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Inicjatywa utworzenia Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego jest wypełnieniem rekomendacji opracowanych przez „Zespół zadaniowy do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 29, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem działalności Liceum, którego utworzenie planuje się na dzień 1 września 2019 r., będzie przygotowywanie młodzieży do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.06.2019
do góry