Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD514
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów dokumentu rządowego z 28 czerwca 2018 r. pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, zwanego dalej „Informacją”, członkowie Rady Ministrów zostali zobowiązani do  przeprowadzenia, w terminie jednego roku od dnia jej przyjęcia, działań w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zobowiązanie to powstało w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączonym do Informacji wykazie. Wykaz aktów prawnych rekomendowanych do deregulacji obejmuje między innymi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. z 2012 r. poz. 43).
Z uwagi na powyższe należy znowelizować rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

We wzorze kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny należy zrezygnować z obowiązku używania  pieczęci przez kierownika jednostki na rzecz czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska kierownika jednostki organizacyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2019
do góry