Rejestr zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Szef Służby Cywilnej


Nazwa zbioru danychInformacje na temat użytkowników bazy ogłoszeń w służbie cywilnej korzystających z newslettera oraz formularza wsparcia
Nazwa administratora danych

Szef Służby Cywilnej

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Direkt Point Maciej Jonakowski Wojciech Rojek Spółka Jawna Warszawa,
ul. Nabielaka 11/8

Centuria Sp. z o.o. Poznań,
ul. Rubież 46

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychzgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
Uwagi do podstawy prawnej:

-

Cel przetwarzania danych w zbiorzewsparcie użytkowników bazy ogłoszeń w służbie cywilnej poprzez udostępnienie funkcjonalności typu newsletter oraz formularza wsparcia
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeużytkownicy bazy ogłoszeń w służbie cywilnej korzystający z funkcjonalności typu newsletter oraz formularza wsparcia
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

nazwiska i imiona

adres poczty elektronicznej

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorudane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2016-10-28
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru

Opcje strony

Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 28.10.2016
do góry