Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID193
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt nowelizacji uchwały Nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)", wynika przede wszystkim z dostosowania jej treści do:
- uwzględnienia wszystkich źródeł finansowania Programu, w tym limitu wydatków obronnych pozostających w dyspozycji dysponenta Części 29 - Obrona narodowa;
- zmiany wartości Programu stosownie do zawartych umów oraz harmonogramu ich realizacji. Okres realizacji umów do 2020 r.;
- dostosowania zakresu rzeczowego w zakresie liczby pozyskiwanych statków powietrznych. W pierwotnym kształcie Program ten zakładał pozyskanie 2 samolotów „małych" i 2 samolotów „średnich" i ewentualnie jednego używanego samolotu „średniego". Biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia lotniczego załóg lotniczych przy realizacji zadań na rzecz dysponentów oraz uwzględniając czynniki eksploatacyjne w zakresie pozyskania statków powietrznych za zasadne uznano pozyskanie 2 samolotów „małych" i 3 samolotów „średnich".

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja Programu i w konsekwencji wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP 2 samolotów „małych" oraz 3 samolotów „średnich" pozwoli osiągnąć zdolność do zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. Zdolność ta umożliwi realizację zadań lotniczych na rzecz dysponentów w obszarze europejskim jak i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Łapiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian