Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD137
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ten jest konsekwencją wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z koniecznością utrzymania na właściwym poziomie jakości uzupełnienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych umożliwi udział żołnierzy rezerwy w szkoleniach organizowanych w jednostkach wojskowych. Szkolenia te przełożą się wprost na jakość uzupełnienia mobilizacyjnego jednostek wojskowych w zakresie stanów osobowych. Dodatkowo, obowiązkowe odbywanie ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowoczesnym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych umiejętności i kwalifikacji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej gen. Mieczysław Cieniuch Szef Sztabu Generalnego WP
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 20 lutego 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2013
do góry