Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID274
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Problem w wydatkowaniu w roku 2018 transzy na realizację Programu wpłynął na powodzenie i skuteczność realizacji Programu w latach kolejnych, w efekcie czego konieczne stało się wdrożenie mechanizmu naprawczego związanego ze zmianą harmonogramu transz i kwot, wyłącznie w zakresie Działania II objętego Programem (Załącznik finansowy nr 3 do Programu).
2. Konieczność zmiany lokalizacji bazy HEMS w województwie małopolskim w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zakup 2 sztuk nowych samolotów turboodrzutowych
2. Budowa bazy HEMS Kraków w gminie Kokotów, województwo małopolskie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJózefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 listopada 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.11.2019
do góry