Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD490
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecny wykaz linii kolejowych nie zapewnia realizacji aktualnych potrzeb organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji zaplecza logistycznego. Obecnie brakuje infrastruktury kolejowej zapewniającej dostępność komunikacyjną dla jednostki sił operacyjnych i logistycznych wojsk USA zlokalizowanych w Świętoszowie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Koniecznością odtworzenia linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa – Żagań (od km 61,030 do km 104,726), która obecnie jest w znacznej części nieczynna i nieprzejezdna. Umieszczenie przedmiotowego odcinka w wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym stworzy możliwości pozyskania środków finansowych na prace modernizacyjne lub remontowe celem zapewnienia jej przejezdności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.09.2019
do góry