Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD137
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mają możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej. Z opinii lekarzy stosujących ten sposób wystawiania zwolnień wynika, że barierą w korzystaniu z możliwości jakie daje portal PUE ZUS jest przede wszystkim konieczność uwierzytelniania zwolnień lekarskich przy pomocy dość skomplikowanego w obsłudze profilu zaufanego ePUAP lub płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu upowszechnienia elektronicznego sposobu kontaktu z ZUS w zakresie obsługi zwolnień lekarskich, w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie nowego, prostszego, sposobu uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich. Projektowane regulacje umożliwią wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP oraz uniknięcie kosztów związanych z zakupem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym. W projekcie proponuje się, aby zaświadczenia lekarskie mogły być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnych w  systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.03.2017
do góry