Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD124
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Struktura majątkowa spółki z o.o. wymaga zmian idących w kierunku uelastycznienia i unowocześnienia, co przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w ramach tej najpowszechniejszej formy spółki kapitałowej. Niezbędne jest jednocześnie wprowadzenie odpowiednich instrumentów służących ochronie interesów wierzycieli spółki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) Obniżenie ustawowego minimalnego kapitału zakładowego do wysokości 1 zł;
2) Uelastycznienie zasad obniżania kapitału zakładowego poprzez zniesienie - w niektórych przypadkach - obowiązku przeprowadzania postępowania konwokacyjnego;
3) Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących ochrony wierzycieli spółki:
-   testu wypłacalności, który miałby poprzedzać każdą wypłatę z majątku spółki causa societatis,
-  obowiązku gromadzenia kapitału zapasowego kosztem części zysku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2018
do góry