Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD576
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) polegająca na przedłużeniu, do dnia 31 marca 2020 r. stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.). Nowy system identyfikowania towarów i usług (według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015) wejdzie w życie dopiero od
1 kwietnia 2020 r., dlatego niezbędne jest zapewnienie do tego czasu obecnych zasad klasyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zapewnienie obowiązywania dotychczasowych zasad klasyfikowania towarów i usług (PKWiU 2008) na potrzeby podatku VAT, do dnia wejścia w życie od 1 kwietnia 2020 r. nowego systemu identyfikowania towarów i usług (według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry