BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r28460725485,Projekt-ustawy-o-przepadku-mienia-w-zwiazku-z-popelnieniem-niektorych-czynow-zab.html
2020-10-26, 08:42
Numer projektuUD120
Tytuł

Projekt ustawy o przepadku mienia w związku z popełnieniem niektórych czynów zabronionych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak wystarczającej efektywności środków służących pozbawianiu sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa, w szczególności w odniesieniu do mienia znajdującego się w faktycznym posiadaniu sprawców najpoważniejszych przestępstw, którego formalnymi właścicielami są osoby trzecie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie przepadku mienia, będącego w posiadaniu sprawców najpoważniejszych przestępstw, którego formalnymi właścicielami są osoby trzecie. Przesłanką przepadku byłoby stwierdzenie popełnienia przez posiadacza mienia określonego czynu zabronionego, zwłaszcza popełnionego w warunkach przestępczości zorganizowanej. Ponadto warunkiem orzeczenia przepadku byłoby ustalenie, że wartość mienia nie znajduje pokrycia w legalnych źródłach dochodów jego formalnego właściciela.
Przepadek byłby orzekany przez sąd w odrębnym postępowaniu o charakterze quasi-karnym, zbliżonym do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Rejestr zmian