Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD115
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana uzasadniona jest brakiem spadku liczby popełnianych przestępstw w postaci zabijania i znęcania się nad zwierzętami, a także wzrostem przypadków dokonywania tych czynów ze szczególnym okrucieństwem, w związku z czym istnieje potrzeba efektywniejszej reakcji na przypadki tego typu zachowań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie przewidywał:

  1. Wprowadzenie obligatoryjnego orzekania przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1.000 zł;

  2. Zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5;

  3. Zmiany w zakresie zakazu wykonywania zawodów, które są związane wykorzystywaniem zwierząt – fakultatywne będzie orzeczenie tego zakazu przy podstawowym typie ww. czynów, natomiast obligatoryjne przy dokonaniu tego ze szczególnym okrucieństwem;

  4. Umożliwienie przepadku przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa również wtedy, gdy przedmiot nie stanowi własności sprawcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.04.2017
do góry