BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2475,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-kombatantach-oraz-niektorych-osobach-bedacych-.html
2020-10-29, 02:30
Numer projektuUD109
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Intencją projektodawców jest odtworzenie form specjalnego uhonorowania bohaterów, wzorując się na działaniach podjętych przez niepodległą Rzeczpospolitą w 1919 r. względem ostatnich żyjących Powstańców Styczniowych. Celem projektowanej regulacji prawnej jest podkreślenie, że państwo polskie uznaje i honoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej (m.in. Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), jako żołnierzy Wojska Polskiego poprzez przyznanie uprawnień do noszenia ubioru mundurowego. Przyznane uprawnienie będzie stanowiło wyraz uznania dla ich niezłomnej wojskowej postawy i zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej polskiej oraz podkreśli ciągłość tradycji żołnierskich pokoleń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana nowelizacja ustawy umożliwi Ministrowi Obrony Narodowej określenie wzoru ubioru mundurowego członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Jednocześnie zostaną wprowadzone rodzaje i wzory znaków, które będą uwzględniały charakter działalności kombatanckiej, w tym rodzaj i charakter pełnionej służby wojskowej. W przepisach wykonawczych do ustawy zostaną uregulowane również okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego oraz znaków, a także tryb postępowania oraz organy właściwe do wydawania ubioru mundurowego. Koszty związane z wykonaniem ubioru mundurowego i znaków będą finansowane z budżetu państwa, z części - obrona narodowa. Szacunkowy koszt jednostkowy wykonania ubioru mundurowego oraz znaków wynosi ok. 3800 zł. Aktualnie 9135 osób jest członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie konsultacji ze środowiskami kombatanckimi liczbę osób, które prawdopodobnie wystąpią o wydanie ubioru mundurowego należy szacować na ok. 3000.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
Rejestr zmian