Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD110
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem nieadekwatności mnożnika kwoty bazowej do rzeczywistej wysokości środków przeznaczonych w budżecie Służby Kontrwywiadu Wojskowego na uposażenia funkcjonariuszy. Obecna wysokość mnożnika kwoty bazowej wynosi 3.40, która jest nieadekwatna w stosunku do środków przewidzianych na uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia ustala się wysokość wielokrotności kwoty bazowej w wysokości 4.55, co jednocześnie oznacza, że mnożnik ten będzie adekwatny do kwoty środków przeznaczonych na uposażenia funkcjonariuszy w budżecie Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 612), ujętego w Wykazie pod pozycją RD 260, niezbędne jest wycofanie z Wykazu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jako nieaktualnego.

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.08.2018
do góry