Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD109
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, który został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego (Dz. U. poz. 649). Pełnomocnikiem był sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W związku z brakiem potrzeby dalszego funkcjonowania Pełnomocnika oraz potrzebą pilnego uporządkowania systemu prawnego w tym zakresie, została podjęta decyzja o jego zniesieniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 listopada 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.11.2016
Rejestr zmian