Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC23
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem mają na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie przyznawania płatności do zalesionych gruntów, do których ich nabywca lub spadkobierca złożył wniosek o przyznanie płatności (tzw. wniosek transferowy) oraz zwrotu i wstrzymania płatności na zalesianie w przypadku niespełnienia przez nabywcę określonych warunków jedynie w przypadku części przekazanych gruntów. Są one korzystne dla rolników
i mają na celu ujednolicenie obowiązujących przepisów rozporządzenia z analogicznymi przepisami z okresu programowania 2007-2013 i 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zawiera propozycje zmian mających na celu wydłużenie terminu na złożenie wniosku o przyznanie płatności przez przejmującego, w wyniku przeniesienia lub dziedziczenia, własność lub współwłasność gruntów objętych zobowiązaniem zalesieniowym oraz uregulowanie przypadku, gdy własność lub współwłasność tylko części gruntów została przeniesiona na rzecz innego producenta rolnego, a producent ten nie spełnił określonych warunków. Pozostałe projektowane zmiany mają charakter techniczny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.08.2017
do góry