Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID35
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Stosownie do zapisów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) w 2016 r., tj. po 2 latach realizacji PZIP, konieczne jest dokonanie krytycznego przeglądu działań  dotychczasowych  w ramach Programu po dwóch latach jego obowiązywania oraz przygotowywana jest aktualizacja dokumentu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany wprowadzane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa mają charakter dostosowujący do zmian zachodzących w otoczeniu administracji oraz aktualizujący zapisy dokumentu w kontekście zadań zrealizowanych  przez administrację publiczną.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
do góry