BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2426,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-zmiany-programu-wi.html
2020-10-29, 03:59
Numer projektuID34
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana finansowania programu wieloletniego w zakresie wysokości środków w latach 2015 i 2017.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie budżetowej na rok 2015 ujęto na ten Program kwotę 18 724 tys. zł, a wykonanie wyniosło 18 003 tys. zł. Niewykorzystanie środków w wysokości 721 tys. zł było konsekwencją procedur przetargowych na zakup wyposażenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2016
Rejestr zmian