BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2424,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-progr.html
2020-10-26, 08:37
Numer projektuID32
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu wieloletniego w zakresie wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2016 i 2017 oraz zmiany terminu i wysokości finansowania ze środków własnych w 2015 r. na lata 2015 i 2016.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie budżetowej na rok 2016 ujęto na Program kwotę 67 296 tys. zł. W związku z wykonywaniem „stanu zero etapu 1” – robót ziemnych i fundamentowych dla budynków B, C, D i wystąpieniem spękań konstrukcji zlokalizowanego w sąsiedztwie wykopu, funkcjonującego budynku nr 22, planowanego do rozbiórki w terminie późniejszym, nadzór techniczny wstrzymał prace w tym rejonie. W związku z zaistniałą sytuacją wynikła konieczność alokacji kliniki znajdującej się w budynku nr 22 i wcześniejszej niż planowano jego rozbiórki. Wykonywanie „stanu zero etapu 1” przedłużyło się. W wyniku przeanalizowania możliwości technicznych przyszłego wykonawcy etapu 1 i oszacowania kosztów robót możliwych do wykonania w 2016 r. na podstawie złożonych w przetargu ofert, określono wysokość środków możliwych do wykorzystania w bieżącym roku na poziomie 45 000 tys. zł. Środki w wysokości 22 296 tys. zł zostaną wykorzystane w 2017 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2016
Rejestr zmian