BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2408,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-quo.html
2020-10-29, 02:36
Numer projektuID30
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Siły Zbrojne RP nie posiadają zdolności do realizacji zadania zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (w rym o statusie HEAD) z wykorzystaniem samolotów pasażerskich1. W chwili obecnej transport powietrzny realizowany jest poprzez:
- czarter dwóch samolotów Embraer ERJ 170-200 LR - umowa zawarta z PLL LOT w grudniu 2013 r., z okresem obowiązywania w latach 2014-2017, z możliwością jej przedłużenia;
- śmigłowce W-3 WA VIP, będące na wyposażeniu 1. Bazy Lotnictwa Transportowego;
- samoloty CASA C-295M, będące na wyposażeniu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, w przypadku konieczności transportu HEAD „na teatrze"2.
Transport samolotowy VIP (w tym, o statusie HEAD) realizowany jest głównie w oparciu o samoloty Embraer ERJ 170-200 LR wyczarterowane od PLL LOT S.A. Samoloty te zostały dostosowane do przewozu VIP, między innymi poprzez przebudowę ich wnętrza, malowanie reprezentujące barwy RP oraz wyposażenie w łączność satelitarną. Wykorzystywane obecnie środki transportu powietrznego nie zabezpieczają wymaganego bezpośredniego przelotu transatlantyckiego z kraju (bez międzylądowania).


1 Ustawa z dnia 14.12.1995 r. o urzędzie Ministra Obrony narodowej nie definiuje zadań MON w zakresie zabezpieczenia transportu najważniejszych osób w państwie
2 „teatr działań" - rejon działań Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) oraz Polskich Jednostek Wojskowych (PJW).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze konieczność utrzymania przez Siły Zbrojne RP ciągłej zdolności operacyjnej poprzez zapewnienie największej dostępności samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie, na korzyść wszystkich dysponentów (Kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów), a także biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia lotniczego załóg lotniczych przy realizacji zadań na rzecz dysponentów oraz uwzględniając czynniki eksploatacyjne ograniczające dostępność samolotów (wynikające z konieczności realizacji obsług technicznych wyższego rzędu, usuwania niesprawności, pozyskiwania części zamiennych), zakłada się pozyskanie w ramach programu 2 samolotów „małych" i 2 samolotów „średnich".
Wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP samolotów „małych" oraz samolotów „średnich" pozwoli osiągnąć zdolność do zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie. Zdolność ta umożliwi realizację zadań lotniczych na rzecz dysponentów w obszarze europejskim jak i międzykontynentalnym (w rym loty transatlantyckie).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Kownacki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian