Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD101
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla budownictwa", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. Nr 54, poz. 471, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, stanowi dostosowanie treści tego aktu do zmian przyjętych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 543).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia uwzględnia zmianę nazwy działu administracji rządowej „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo„ na „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Tym samym projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia następującym jednostkom redakcyjnym: § 3 ust. 1 i ust. 4, § 6 ust. 1, § 7 i § 9 oraz dostosowanie w przedmiotowym zakresie załącznika nr 3, w którym zostanie wskazany organ właściwy do nadania odznaki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry