Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD93
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 20 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, zwana dalej „ustawą”). Ustawa ta uchyliła przepis art. 39a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, ze zm.) dotyczący funkcjonowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. Jednocześnie w art. 61 ust. 7 ustawa upoważnia Radę Ministrów do wydania nowego rozporządzenia regulującego szczegółowy sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie i zakres wprowadzanych do niego danych. Nowy rejestr obejmie również dane zgromadzone w poprzednim rejestrze.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt aktu określa zakres danych umieszczanych w rejestrze, formę dokonywania wpisów przez Prezesa UOKiK oraz sposób udostępniania tych informacji opinii publicznej. Dane umieszczane w rejestrze mają przede wszystkim ostrzec konsumentów przed zagrożeniem i pomóc we właściwym zidentyfikowaniu wyrobów, które mogą stanowić to zagrożenie lub nie spełniać wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Karczewska Wiceprezes UOKiK
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.08.2016
do góry