Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC97
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13,w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 82 i 92 oraz zmiana brzmienia poz. 103, a także dodanie poz. 107a. Celem wprowadzanych zmian jest wyłączenie z zał. nr 3 do zmienianej ustawy towarów, które w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13 nie powinny podlegać opodatkowaniu według stawki obniżonej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 listopada 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.11.2017
Rejestr zmian